Nara với nét cổ kính, trầm mặc của cố đô chinh phục tâm hồn du khách