Những món ngon đường phố hấp dẫn ở Fukuoka, Nhật Bản