Những thú vui giải trí của Nhật Bản khiến du khách “quên đường về”