Thế giới mèo Kitty ở công viên Sanrio Puroland, Nhật Bản